Tjänster

 

Bygg-/fastighetsarbeten
Entreprenadtjänst AB utför alla typer av byggarbeten såsom om- och tillbyggnationer, renoveringar och diverse mindre servicearbeten. Vi kan även åta oss nybyggnation av villor.

 

Värmeinstallationer
Vi har lång erfarenhet av att installera kaminer, pelletspannor och solpaneler.
En specialkompetens vi har är skorstensrenovering, där vi har utbildning för både glidgjutning och montering av flexibla insatsrör.

Markarbeten
Vi har erfarna maskinförare och anläggningsarbetare i företaget och utför små som stora arbeten åt såväl privatpersoner som företag, vägföreningar m.fl. Några exempel på vad vi arbetar med:

  • Schaktning för grunder
  • Tomtplanering
  • Trädgårdsanläggning
  • Sten-/plattläggning
  • Dränering
  • Vägarbeten
  • Enskilda avloppsanläggningar
Bild föreställande: tjanster